Industry 4.0

6 เทรนด์มาแรงในกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้เทรนด์การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตมาแรงในช่วงหลังๆนี้

6 เทรนด์มาแรงในกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Read More »

OKRs คือแนวทางในการทำงานแห่งโลกยุค 4.0 ใช่หรือไม่

ถ้าถามว่า ในปัจจุบัน บริษัทส่วนใหญ่ใช้มาตรฐานอะไรในการประเมินและควบคุมการทำงานของทุกคนในองค์กร เชื่อว่าร้อยละ 90 คงตอบว่า KPI เป็นแน่แท้

OKRs คือแนวทางในการทำงานแห่งโลกยุค 4.0 ใช่หรือไม่ Read More »