Industry

เคล็ด (ไม่ลับ) ในการใช้งานกล่องกระดาษ

การปิดผนึกกล่องอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้มั่นใจว่าสินค้าได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอระหว่างการขนส่งตลอดจนการเก็บรักษา มีประเด็นสำคัญหลายประการที่ต้องทางเราต้องคำนึงถึง

เคล็ด (ไม่ลับ) ในการใช้งานกล่องกระดาษ Read More »

กาวฮอตเมลท์เมทัลโลซีน (Metallocene Hot Melt Adheisve) คืออะไร

เมทัลโลซีน (Metallocene) เป็นสารประกอบที่ต้องใช้ความร้อนในการละลายที่มีความหนาแน่นน้อยกว่ากาวร้อนละลายหรือกาวฮอตเมลท์อื่นๆ เช่น EVAs

กาวฮอตเมลท์เมทัลโลซีน (Metallocene Hot Melt Adheisve) คืออะไร Read More »

6 เทรนด์มาแรงในกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้เทรนด์การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตมาแรงในช่วงหลังๆนี้

6 เทรนด์มาแรงในกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Read More »

ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูกอาจเป็นภาขนะบบรรจุภัณฑ์ที่พวกเราคุ้นเคยกันดี แต่รู้หรือไม่ ว่ากล่องลูกฟูกแต่ละแบบที่เราเห็นกันในตลาดนั้นเขามีชื่อเรียกแบบเฉพาะของตัวเองกันด้วย ดังนั้น มารู้จักกล่องลูกฟูกแบบต่างๆกัน

ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูก Read More »