OKRs คือแนวทางในการทำงานแห่งโลกยุค 4.0 ใช่หรือไม่

ถ้าถามว่า ในปัจจุบัน บริษัทส่วนใหญ่ใช้มาตรฐานอะไรในการประเมินและควบคุมการทำงานของทุกคนในองค์กร เชื่อว่าร้อยละ 90 คงตอบว่า KPI เป็นแน่แท้

OKRs คือแนวทางในการทำงานแห่งโลกยุค 4.0 ใช่หรือไม่ Read More »