วันหยุดประจำปี 2564

ทางบริษัท เอแทค เคมีคัล จำกัด และบริษัท เอแทคออล จำกัด ขอประกาศวันหยุดประจำปี 2564 ดังนี้