มาตรฐาน EU

RoHs II คืออะไร ต่างจาก RoHs เดิมยังไง

กฎระเบียบ RoHS 2 ของสหภาพยุโรปถูกกำหนดขึ้นในปีพ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการจำกัดการใช้สารอันตรายบางประเภทในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

RoHs II คืออะไร ต่างจาก RoHs เดิมยังไง Read More »

RoHs คืออะไร ทำไมถึงเป็นค่ามาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม

RoHS ย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances เป็นข้อกำหนดที่ 2002/95/EC ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

RoHs คืออะไร ทำไมถึงเป็นค่ามาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม Read More »