AtacPflex

หมึกพิมพ์เฟล็กโซกราฟีสำหรับการพิมพ์ 4 สีสูตรประสิทธิภาพสูง

หมึกพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (สีโพรเสส) สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์

AtacPflex Series คือ หมึกพิมพ์สีโพรเสส ประกอบด้วย สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลืองและสีดำ สำหรับกระบวนการพิมพ์ 4 สีบนแผ่นกระดาษลูกฟูก

Water-based Ink ถึงแม้ว่า การใช้หมึกพิมพ์เฟล็กโซชนิดน้ำหรือวอเตอร์เบสอาจจะยังไม่แพร่หลายเท่ากับหมึกพิมพ์ประเภทอื่น แต่ด้วยกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เริ่มมีการเข้มงวดกับการควบคุมเกี่ยวกับปริมาณการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในหมึกพิมพ์ชนิดอื่น จึงอาจส่งผลให้แนวโน้มในการใช้หมึกพิมพ์เฟล็กโซระบบน้ำกลับมาได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะหมึกพิมพ์เฟล็กโซระบบน้ำไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างเนื่องจากองค์ประกอบทางเคมี ดังนั้น จึงมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งคุณภาพในการพิมพ์ยังไม่เป็นรองหมึกพิมพ์ชนิดอื่นๆอีกด้วย อาจกล่าวได้ว่า หมึกพิมพ์เฟล็กโซกราฟีถือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับใช้ในเครื่องพิมพ์ และลูกค้าที่ต้องการวัสดุปลอดสารพิษเนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีองค์ประกอบที่เป็นพิษต่ำซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน EN71, part3 และ RoHS

Other หมึกพิมพ์ Brands

ต้องการคำแนะนำสำหรับธุรกิจของคุณ ปรึกษาเรา

Right Product to the Right Process

เราแสวงหาแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงผลิตผลของลูกค้าอยู่เสมอ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้วยกระบวนการที่ผ่านการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้สามารถช่วยลดปริมาณการใช้กาวและหมึกให้น้อยที่สุด

ลดการใช้พลังงาน

เราสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้ ด้วยการลดค่าไฟฟ้าและพลังงาน

ลดต้นทุนการบำรุงรักษาโดยรวม

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นผลจากการออกแบบให้มีความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ดีที่สุด

ประหยัดเวลา

ประหยัดเวลามากขึ้น โดยการลดเวลาในการตั้งค่าและลดเวลาในการบำรุงรักษา อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต