AtacNflex

หมึกพิมพ์ชนิดน้ำโดยเทคโนโลยีขั้นสูง

เทคโนโลยีหมึกพิมพ์ยุคใหม่

AtacNflex Series เป็นหมึกพิมพ์ชนิดน้ำที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตัวล่าสุดของเราสำหรับใช้ในการพิมพ์กระดาษฟอยล์และการเคลือบถ้วยกระดาษ เพื่อทดแทนหมึกพิมพ์กราเวียร์ที่เป็นตัวทำละลายซึ่งเป็นที่นิยมในตลาดปัจจุบัน คุณประโยชน์ของหมึกพิมพ์ชนิดนี้ คือ เราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ใช้งาน ในขณะเดียวกันก็ยังรักษาคุณภาพการพิมพ์ที่ดีเยี่ยมอีกด้วย

Other หมึกพิมพ์ Brands

ต้องการคำแนะนำสำหรับธุรกิจของคุณ ปรึกษาเรา

Right Product to the Right Process

เราแสวงหาแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงผลิตผลของลูกค้าอยู่เสมอ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้วยกระบวนการที่ผ่านการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้สามารถช่วยลดปริมาณการใช้กาวและหมึกให้น้อยที่สุด

ลดการใช้พลังงาน

เราสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้ ด้วยการลดค่าไฟฟ้าและพลังงาน

ลดต้นทุนการบำรุงรักษาโดยรวม

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นผลจากการออกแบบให้มีความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ดีที่สุด

ประหยัดเวลา

ประหยัดเวลามากขึ้น โดยการลดเวลาในการตั้งค่าและลดเวลาในการบำรุงรักษา อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต