หมึกพิมพ์เฟล็กโซกราฟี

หมึกพิมพ์เฟล็กโซกราฟีแบบน้ำและหมึกพิมพ์กราเวียร์ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในงามพิมพ์วัสดุบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นกล่องกระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก ถุงกระดาษและถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์อาหาร หนังสือพิมพ์ แคตตาล็อก และอื่นๆอีกมากมาย

เนื่องจากปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตราย หมึกพิมพ์ของเราจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน และยังง่ายต่อการทำความสะอาดอีกด้วย

Mflex WB

Mflex WB is a water-based flexography ink, both ready-to-use and CMYK process ink. The specification can be adjusted to meet each machine’s requirements. It is mainly developed to print on kraft paper and carton boards.

Water-based Ink has been around for a while, but it is still not as popular as other ink types. The usage of water-base ink may increase as environmental laws get tougher on the acceptable VOC (Volatile Organic Compounds) emissions generated from petroleum-based ink. Water-base ink emits no VOCs. It is safe to work with and the print quality is comparable to other ink types. Water-based ink is used mainly in flexography It is a good choice for printers and customers who want their projects manufactured with non-toxic materials. This product is low toxic elements that meet EN71,part3, and RoHS standard.

Mflex AL

Mflex AL is our latest developed high technology alcohol based ink for Foil Paper Printing and Paper Cup Coating. As a substitute for a solvent gravure printing ink that is currently popular in the market, our water-based ink provides users better health and better for the environment while sustaining the same printing quality.

In addition to being more environmentally friendly, our alcohol-based gravure ink also offers several benefits over traditional solvent-based inks. It dries faster, reducing production time and increasing efficiency. The ink is also more resistant to water and smudging, ensuring that your printed materials will look great for longer.

Mflex UV

Mflex UV is a UV-cured printing ink, the product is specially formulated for industrial printing on various substrates such as paper, plastic, metal and glass. It provides high durability towards fading, smudging and water damage. Makes your printed materials will look great for longer and will be able to stand the test of time.

With its low VOCs level, makes the Mflex UV eco-friendly, more sustainable and safe for every user

ต้องการคำแนะนำสำหรับธุรกิจของคุณ ปรึกษาเรา

Right Product to the Right Process

เราแสวงหาแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงผลิตผลของลูกค้าอยู่เสมอ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้วยกระบวนการที่ผ่านการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้สามารถช่วยลดปริมาณการใช้กาวและหมึกให้น้อยที่สุด

ลดการใช้พลังงาน

เราสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้ ด้วยการลดค่าไฟฟ้าและพลังงาน

ลดต้นทุนการบำรุงรักษาโดยรวม

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นผลจากการออกแบบให้มีความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ดีที่สุด

ประหยัดเวลา

ประหยัดเวลามากขึ้น โดยการลดเวลาในการตั้งค่าและลดเวลาในการบำรุงรักษา อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต