อุตสาหกรรมไม้จริง

A craftsman making wooden table on workbench. He's using carpenter press to fix wooden planks. Workshop in background, lot of tools and crafts of different type.

กาวอัดประสานไม้

การอัดกาวประสานไม้คือกระบวนการในภาคอุตสาหกรรมในการนำชิ้นส่วนจากไม้เนื้อแข็งมาเชื่อมประสาน ซึ่งกาวที่ใช้นั้นผ่านมาตรฐาน DIN EN204/205 D3/D4 รับรองความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงปราศจากสารอันตรายประเภทโลหะหนักตามมาตรฐาน EN71 Part 3

AtacPro:
กาวน้ำ 1 ส่วน ได้รับมาตรฐาน D3 รองรับการใช้งานในสภาวะที่ต้องกันน้ำ AtacPro เป็นกาวที่ง่ายต่อการใช้งานและง่ายต่อการดูแลรักษา ในการใช้งาน เพียงแค่ใช้แรงกดสักพัก กาวจะยึดติดและให้ความแข็งแรงทนทานสูง ทั้งยังไม่ทิ้งรอยของกาวไว้ให้เห็น

nLink:
กาวน้ำ 2 ส่วนที่ได้รับมาตรฐาน D3 และ D4 ซึ่งเป็นกาวที่เหมาะกับการใช้งานในสภาพที่มีความชื้นในระดับสูง (D3) หรือป้องกันน้ำ (D4) nLink เป็นกาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีค่า VOCs ที่ต่ำและผ่านการตรวจสอบ RoH II

finger-joint

กาวต่อไม้

วิธีต่อไม้แบบลายฟันปลาเป็นการต่อที่ได้รับการยอมรับว่าให้ความมั่นคงของการต่อที่สุด ซึ่งกระทำโดยการตัดปลายไม้เป็นลักษณะของ "ฟัน" หรือ "นิ้ว" จากนั้นนำปลายของไม้นั้นมาประกบต่อกันโดยใช้กาวเป็นตัวเชื่อมยึด

ซึ่งปัจจัยสำคัญของกระบวนการเชื่อมไม้ลักษณะนี้คือ การทำฟันของไม้ที่เป็นจุดเชื่อมต่อ และคุณภาพของกาวที่ใช้เชื่อม ซึ่งทาง Atac ได้มีการนำเสนอกาวออกมาหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบ 1 ส่วนและ 2 ส่วน โดยการเลือกกาวที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้จากปัจจัยหลักได้แก่ ระดับความทนทานต่อการกันน้ำ ลักษณะของการใช้กาว (ด้านในหรือด้านนอกของตัวงาน) และรวมถึงความแข็งแรงต่อการงอ (Bending) ซึ่งกาวของ Atac นั้นได้รับมาตรฐานการทดสอบของญี่ปุ่น (JIS testing method)

And also, the bending strength plays a critical role in this application as well, in which, our adhesive has confirmed its bonding strength via the JIS testing method (Japanese Standard).

dowel

กาวเข้าเดือย อัดประกอบ

การใช้กาวเข้าเดือยไม้เป็นวิธีพื้นฐานในการเพิ่มความแข็งแรงในกระบวนการประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้เข้าด้วยกัน คุณสมบัติกาวของ Atac คือ แห้งไว ทนต่อแรงดึงสูง อายุการใช้งานยาวนาน มีความยืดหยุ่น รวมถึงทนต่อตัวทำละลาย

 

Atac ได้นำเสนอกาวเข้าเดือยในรูปแบบสารอิมัลชั่นแบบ 1 ส่วนและ 2 ส่วน ผู้ใช้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการทั้งมาตรฐาน D2 และ D3 และกาวของ Atac ยังสามารถใช้ได้ทั้งในการอัดร้อนและอัดเย็นอีกด้วย

IND-flooring

กาวทำไม้พื้น

กาวปูพื้นของ Atac ในงานปูพื้นและผนังมีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน ทนต่อน้ำและความชื้นสูง โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกมาตรฐานกาวได้ 2 มาตรฐาน ทั้งในแบบ D3 และ D4 โดยกาวปูพื้นปาร์เก้สามารถใช้บนพื้นไม้ปาร์เก้ได้ 2 ประเภท ดังนี้

 1. Multi-layer parquet
  กาวที่ใช้กับพื้นไม้ประเภทนี้มีในรูปแบบสารประกอบอิมัลชั่นทั้งในแบบ 1 และ 2 ส่วน ซึ่งกาวทั้ง 2 ประเภทสามารถใช้งานได้กับไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง
 2. Flooring parquet
  กาวที่ใช้มีความหนืดสูง เหมาะสำหรับการใช้งานบนไม้หรือซีเมนต์ ซึ่งมีคุณสมบัติคือ แข็งแรง ทนทาน ทนต่อน้ำและความชื้น
IND-toy-wood

ของเล่นเด็กผลิตจากงานไม้

บริษัทของเรามีกาวที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมประกอบประตูทั้งที่เป็นแบบ 1 ส่วนและแบบผสม 2 ส่วน ซึ่งได้รับรองผ่านมาตรฐาน D3/D4 กาวมีคุณสมบัติให้ความแข็งแรงสูง ทนน้ำ ทนความชื้นและความร้อนได้ดี สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร เหมาะกับไม้ทุกชนิดทั้งไม้เนื้ออ่อน เนื้อแข็งและเส้นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MDF) อีกทั้งยังปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพราะไม่มีส่วนประกอบของฟอร์มัลดีไฮด์เหมือนกาว Urea ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน

IND-Photo-Frame

กาวทำประตู

ในการทำกรอบรูป เราใช้กาว 2 ประเภท ทั้งแบบ 1 ส่วนและแบบผสม 2 ส่วน โดยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของเรานั้น ให้การยึดติดดี แม้ใช้แรงกดชิ้นงานน้อย ทั้งยังไม่ทำให้เกิดรอยที่แนวกาว เหมาะสำหรับทำกรอบรูปที่ผลิตจากทั้งใม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง

carpenter work the wood with the sandpaper

กาวทำประตู

เนื่องจากไม่ใช่กาวที่ใช้เชื่อมและยึดในงานไม้ทุกชนิดจะสามารถใช้กับงานผลิตของเล่นเด็กจากไม้ได้ ทั้งนี้เพราะในการผลิตของเล่นเด็กจากไม้ มีข้อกำหนดในการใช้กาวที่ยึดมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานของอาหาร ซึ่งทาง Atac ได้นำเสนอทางเลือกสำหรับกาวใช้ในของเล่นผลิตจากไม้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองว่าปราศจากโลหะหนัก และปลอดภัยสำหรับเด็ก

plywood

กาวไม้อัด

กาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม้อัด มีทั้งกาวหลอมร้อน (Hot melt) และกาวน้ำ (Water based) โดยกาวทั้ง 2 ประเภทนี้ มีคุณสมบัติในการใช้งานที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถยึดติดได้กับไม้ทุกประเภท ทั้งไม้เนื้ออ่อน และไม้เนื้อแข็ง โดยชิ้นงานที่ได้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพราะสามารถทนน้ำ ทนความชื้และสภาพอากาศได้ดี

 1. กาวหลอมร้อนสำหรับต่อไส้ไม้eneer splicing Hot Melt Adhesive
  เรานิยมใช้กาวหลอมร้อน (hot melt) ในการต่อไส้ไม้ ทั้งนี้เพราะ กาวฮอทเมล์มีแทคสูง มาสามารถยึดติดได้ดี กลิ่นไม่ฉุน อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้กับเครื่องจักรทุกประเภทอีกด้วย
 2. กาวปิดผิวไม้อัด
  มีทั้งกาวน้ำแบบ 1 ส่วนและแบบผสม 2 ส่วน ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรา ได้รับมาตรฐาน D3 และ D4 ซึ่งเป็นกาวที่เหมาะกับการใช้งานในสภาพที่มีความชื้นในระดับสูง (D3) หรือป้องกันน้ำ (D4) อีกทั้งยังเป็นกาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่สีสารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อีกด้วย
 3. กาวอัดประกบไม้อัด
  กาวสำหรับอัดแผ่นไม้อัดแบบผสม 2 ส่วนซึ่งให้คุณสมบัติการทนน้ำ ทนความชื้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการควบคุมปริมาณสารยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮต์ จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อสังคมและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน นอกจากนี้ เรายังเน้นประโยชน์ในเรื่องความคุ้มค่า กล่าวคือการใช้วิธีการอัดเย็น ซึ่งเป็นระบบการใช้งานของกาวที่ช่วยให้ประหยัดพลังงานและเวลาในการผลิต

ต้องการคำแนะนำสำหรับธุรกิจของคุณ ปรึกษาเรา