AtacDflex

หมึกพิมพ์เฟล็กโซกราฟีสูตรประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์

หมึกพิมพ์เฟล็กโซกราฟีสูตรเข้มข้นสำหรับเครื่องผสมสี (Dispenser Machine)

AtacDflex คือ หมึกพิมพ์เฟล็กโซกราฟีสูตรเข้มข้นที่ออกแบบขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องผสมสี (Dispenser Machine) โดยเฉพาะ

หมึกพิมพ์ชุดนี้ได้รับการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระความยุ่งยากในการจัดเก็บสีหมึกพิมพ์ กล่าวคือ ผู้ใช้สามารถใช้เพียงหมึกพิมพ์สีหลัก เพื่อทำการสร้างเฉดสีใหม่ๆได้ในจำนวนไม่จำกัด โดยทางเรามีความยินดีที่จะช่วยจัดหาเครื่องผสมสีที่ดีที่สุดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าอีกด้วย

Other หมึกพิมพ์ Brands

ต้องการคำแนะนำสำหรับธุรกิจของคุณ ปรึกษาเรา

Right Product to the Right Process

เราแสวงหาแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงผลิตผลของลูกค้าอยู่เสมอ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้วยกระบวนการที่ผ่านการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้สามารถช่วยลดปริมาณการใช้กาวและหมึกให้น้อยที่สุด

ลดการใช้พลังงาน

เราสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้ ด้วยการลดค่าไฟฟ้าและพลังงาน

ลดต้นทุนการบำรุงรักษาโดยรวม

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นผลจากการออกแบบให้มีความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ดีที่สุด

ประหยัดเวลา

ประหยัดเวลามากขึ้น โดยการลดเวลาในการตั้งค่าและลดเวลาในการบำรุงรักษา อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต