PlasTak

กาวประสิทธิภาพสูงสำหรับงานติดฉลากขวด

กาว PSA สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

แบรนด์ PlasTak Series เป็นกาวฮอทเมลท์ชนิด PSA สำหรับงานติดฉลากขวด กาวชนิดนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานในเครื่องติดฉลากแบบม้วนและแบบนิตยสารทั้งในแบบสายพานลำเลียงยาวและสั้น นอกจากนี้ PlasTak ยังได้รับการรับรองภายใต้ระเบียบมาตรฐาน FDA, CFR 21 175.105 สำหรับการสัมผัสอาหารทางอ้อมอีกด้วย

แบรนด์ PlasTak Series สามารถใช้งานได้กับสารตั้งต้นหลากหลายประเภทเช่น Vanished, UV, Metalized Coated และ OPP Laminated Labels และยังใช้ได้กับทั้งขวดธรรมดาและขวดเครื่องดื่มน้ำอัดลมอีกด้วย

Other กาวฮอทเมลท์ Brands

ต้องการคำแนะนำสำหรับธุรกิจของคุณ ปรึกษาเรา

Right Product to the Right Process

เราแสวงหาแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงผลิตผลของลูกค้าอยู่เสมอ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้วยกระบวนการที่ผ่านการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้สามารถช่วยลดปริมาณการใช้กาวและหมึกให้น้อยที่สุด

ลดการใช้พลังงาน

เราสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้ ด้วยการลดค่าไฟฟ้าและพลังงาน

ลดต้นทุนการบำรุงรักษาโดยรวม

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นผลจากการออกแบบให้มีความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ดีที่สุด

ประหยัดเวลา

ประหยัดเวลามากขึ้น โดยการลดเวลาในการตั้งค่าและลดเวลาในการบำรุงรักษา อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต