AtacPearl

กาวประสิทธิภาพสูงสำหรับงานเข้าเล่มหนังสือ

กาวฮอทเมลท์ Ethylene Vinyl Acetate สำหรับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับหนังสือ

แบรนด์ Atac Pearl Series เป็นกาวที่ถูกพัฒนามาเพื่อประกอบหนังสือ ซึ่งกาวชนิดนี้เหมาะสำหรับงานเข้าเล่มหนังสือแบบครบวงจร ตั้งแต่การเข้าเล่มหนังสือแบบไสสันกาว การยึดกาวด้านข้าง และการเข้ารูปเล่ม

Other กาวฮอทเมลท์ Brands

ต้องการคำแนะนำสำหรับธุรกิจของคุณ ปรึกษาเรา

Right Product to the Right Process

เราแสวงหาแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงผลิตผลของลูกค้าอยู่เสมอ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้วยกระบวนการที่ผ่านการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้สามารถช่วยลดปริมาณการใช้กาวและหมึกให้น้อยที่สุด

ลดการใช้พลังงาน

เราสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้ ด้วยการลดค่าไฟฟ้าและพลังงาน

ลดต้นทุนการบำรุงรักษาโดยรวม

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นผลจากการออกแบบให้มีความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ดีที่สุด

ประหยัดเวลา

ประหยัดเวลามากขึ้น โดยการลดเวลาในการตั้งค่าและลดเวลาในการบำรุงรักษา อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต