7 คำที่ควรรู้ในกาว Hot Melt

กาว Hot Melt คือ กาวชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นของแข็ง มีคุณสมบัติเป็นเทอร์โมพลาสติกโพลีเมอร์ โดยมีลักษณะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง เมื่อให้ความร้อนจนสูงกว่าจุดหลอมเหลว โพลีเมอร์จะกลายเป็นของเหลวเพื่อนำมาใช้งานต่อไป ดังนั้น ในการใช้งานกาวประเภทนี้ จะมีค่าเฉพาะตัวต่างๆซึ่งเป็นคำศัพท์เฉพาะที่ผู้ใช้งานทุกคนควรรู้เอาไว้ เมื่อเวลาความต้องการใหม่ๆ หรือพบปัญหาในการดำเนินงาน จะสามารถทำความเข้าใจกับคุณสมบัติของกาว Hot Melt ได้ง่ายยิ่งขึ้น ในวันนี้ ขอนำเสนอคำศัพท์ที่ควรรู้ 7 คำ ดังนี้ Viscosity คือ ความสามารถในการต้านทานการไหลของของไหล (ค่าความหนืด) มีหน่วยเป็น Centipoise (cPs) โดยค่าความหนืดที่ต้องการขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นประเภทของงาน ลักษณะของเครื่องจักร หรือสภาพแวดล้อมของโรงงานที่ใช้Softening Point คือ อุณหภูมิที่กาวเริ่มอ่อนตัว (oC) เนื่องจากกาว Hot Melt มีลักษณะเป็นของแข็ง เมื่อมีการใช้งาน จะต้องทำให้กาวอ่อนตัวลงจนกลายเป็นของเหลวด้วยความร้อน และจุดที่กาวเริ่มอ่อนตัวลงจะเรียกว่า Softening Point Open Time คือ ระยะเวลาที่กาวเปลี่ยนสภานะจากของเหลวเป็นของแข็ง โดยเป็นช่วงเวลาที่กาวจะยังให้ความสามารถในการยึดติดอยู่ ดังนั้น หากต้องการใช้งานกาว จะต้องทำการติดกับชิ้นงานภายในระยะเวลา […]

7 คำที่ควรรู้ในกาว Hot Melt Read More »