ประวัติความเป็นมาของกาว

ประวัติความเป็นมาของกาว กาวที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนั้น มีวิวัฒนาการและที่มาที่ไปอย่างไร จึงได้เปิดกาวแบบที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน https://www.youtube.com/watch?v=WfUezypG1JU